Магістр (від лат. Magister – наставник, учитель) – академічний ступінь, що здобувається студентом після закінчення магістратури.

Магістратура – ступінь вищої професійної освіти, наступна після бакалаврату, що дозволяє поглибити спеціалізацію за певним професійним спрямуванням.

Ступінь «магістра» передбачає більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем і підготовку студента до науково-дослідницької діяльності за обраним напрямом. Диплом магістра, як і диплом бакалавра, краще визнається в більшості країн світу, дає можливість перекладу з вузу до вузу, а також визнається зарубіжними роботодавцями.

Тривалість навчання в вузах Польщі за Програмою підготовки магістра – 1,5 – 2 роки (4 семестри).

На технічних спеціальностях присвоюється звання – магістр – інженер.