За погодженням з державними ВНЗ Республіки Польща, річний курс Польської мови майбутні абітурієнти проходять в Науково-методичному центрі «Наука двох народів», і відразу надходять не на нульовій, а на перший курс Державних ВНЗ Польщі.

Курс польської мови викладається носіями Польської мови – викладачами Польського походження, що найбільш оптимально дозволяє навчити майбутніх абітурієнтів не тільки граматичним знань, але правильно скорегувати фонетичне вимова.

Заняття проводяться 4 рази на тиждень, по 2 академічні години кожне, з них 2 заняття теорія, 2 заняття практика і фонетика.

Курс становить 10 місяців, і триває практично до моменту вступу абітурієнтів.

Безпосередньо курирує процес викладання Голова Дніпропетровської обласної польської громади в особі Дніпропетровської Обласної Спілки Поляків – Пане Сергію Коломоєць.

Мовні сертифікати за рівнем володіння польською мовою направляються з документами безпосередньо до ВНЗ куди вступає абітурієнт.