Керівництво діяльністю Науково-методичного Центру «Наука двох народів» здійснюють:

Директор Дніпропетровського Політехнічного Коледжу – Пан Станіслав Касьян (Pan Stanisław Kasjan)

Глава Дніпропетровської Обласної Спілки Поляків – Пане Сергію Коломоєць (Pan Sergiusz Kołomojec)

Керівник представництва Центру в Республіці Польща – Пан Люцьян Павлюк (Pan Lucjan Pawluk)